memorialcentre.ca in Swedish

PMC Collins Barrow Box Office - 705.743.3561      Hours of Operation
Monday - Friday 9:30am - 5pm
Petes or Lakers Weekday Games 9:30am - 9pm
Petes Weekend Games As Posted
Concerts and Events         As Posted
Online 24 Hours, 7 Days a Week

 

Lakers LogoPetes LogoHall of Fame Logo
Reduce the text size on this website.Reset the text size on this website.Increase the text size on this website.
English Svenska

Please note: By selecting to proceed in Swedish, portions of the Peterborough Memorial Centre website will be automatically translated. The link to this translation service is strictly a convenience for users of www.memorialcentre.ca who prefer service in an alternate language.

The Peterborough Memorial Centre does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the Peterborough Memorial Centre website in English and the translation of that information, the English version shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the Memorial Centre website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Observera: Genom att välja att fortsätta på svenska, kommer delar av Peterborough Memorial Centre webbplats automatiskt översättas. Länken till den här översättningstjänst är absolut en bekvämlighet för användare av www.memorialcentre.ca som föredrar tjänst på ett annat språk.

Den Peterborough Memorial Centre fungerar inte eller kontroll, granska, godkänna eller godkänna bestämmelserna i denna tjänst och är inte ansvarig för dem.

Regler kan politiken (inklusive sekretesspolicy) och verksamhetsregler för Google TranslateTM gäller dig när du på deras hemsida och det Peterborough Memorial Centre kommer inte att vara ansvarig för information som ges till dig.

Det kan finnas skillnader i översättningarna från den ursprungliga engelska versionen. Om det finns några skillnader mellan den information som finns på Peterborough Memorial Centre webbplats på engelska och översättningen av denna information, skall den engelska versionen gälla. Alla sådana avvikelser är inte bindande och har ingen rättslig verkan.

Användning av översättningstjänsten sker på egen risk och Peterborough Memorial Centre kommer inte att vara ansvarigt för eventuella skador som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda denna tjänst, inklusive översättning av Memorial Centre hemsida att de tillhandahåller.

Denna tjänst är utformad för att fungera bäst i Firefox, Opera, Chrome, Safari eller Internet Explorer v7 och högre webbläsare.

Genom att välja en att gå till Google TranslateTM, accepterar du dessa uttalanden och villkor.

Fortsätt på svenska Translate Icon