memorialcentre.ca in Polish

PMC Collins Barrow Box Office - 705.743.3561      Hours of Operation
Monday - Friday 9:30am - 5pm
Petes or Lakers Weekday Games 9:30am - 9pm
Petes Weekend Games As Posted
Concerts and Events         As Posted
Online 24 Hours, 7 Days a Week

 

Lakers LogoPetes LogoHall of Fame Logo
Reduce the text size on this website.Reset the text size on this website.Increase the text size on this website.
English Polska

Please note: By selecting to proceed in Polish, portions of the Peterborough Memorial Centre website will be automatically translated. The link to this translation service is strictly a convenience for users of www.memorialcentre.ca who prefer service in an alternate language.

The Peterborough Memorial Centre does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the Peterborough Memorial Centre website in English and the translation of that information, the English version shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the Memorial Centre website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Uwaga: Wybierając postępować w języku polskim, części Memorial Peterborough stronie internetowej Centrum zostanie automatycznie tłumaczone. Link do tej usługi tłumaczenia jest ściśle udogodnienie dla użytkowników, którzy preferują usługi www.memorialcentre.ca w innym języku.

Peterborough Memoriał nie działa lub kontroli, przeglądu, poparcia ani zatwierdzenia przepisów tej usługi i nie jest za nie odpowiedzialny.

Zasady, polityki (w tym politykę prywatności) i procedury operacyjne Google TranslateTM ma zastosowania przy na ich stronie i Peterborough Memoriał nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane do Ciebie.

Nie może być rozbieżności w tłumaczeniach z oryginalnej wersji angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy informacjami dostarczonymi na stronie internetowej Centrum Pamięci Peterborough w języku angielskim i tłumaczenie, że informacje, wersja angielska będzie rządzić. Wszelkie takie rozbieżności nie są wiążące i nie mają skutków prawnych.

Korzystanie z serwisu tłumaczenie jest wyłącznie na własne ryzyko i Peterborough Memoriał nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej usługi, w tym tłumaczenie na stronie internetowej Centrum Pamięci, które świadczą.

Serwis ten jest przeznaczony do pracy w najlepszych Firefox, Opera, Chrome, Safari lub Internet Explorer v7 i przeglądarek wyższe.

Poprzez wybór, aby przejść do Google TranslateTM, zgadzasz się na te oświadczenia i warunki użytkowania.

Dalej w języku polskim Translate Icon