memorialcentre.ca in Czech

PMC Collins Barrow Box Office - 705.743.3561      Hours of Operation
Monday - Friday 9:30am - 5pm
Petes or Lakers Weekday Games 9:30am - 9pm
Petes Weekend Games As Posted
Concerts and Events         As Posted
Online 24 Hours, 7 Days a Week

 

Lakers LogoPetes LogoHall of Fame Logo
Reduce the text size on this website.Reset the text size on this website.Increase the text size on this website.
English České

Please note: By selecting to proceed in Czech, portions of the Peterborough Memorial Centre website will be automatically translated. The link to this translation service is strictly a convenience for users of www.memorialcentre.ca who prefer service in an alternate language.

The Peterborough Memorial Centre does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the Peterborough Memorial Centre website in English and the translation of that information, the English version shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the Peterborough Memorial Centre will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the Memorial Centre website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Pozor prosím: Při výběru postupovat v českém jazyce, části Peterborough Památníku internetových stránkách Centra být automaticky přeložena. Odkaz na překladatelské služby je přísně pohodlí pro uživatele, kteří dávají přednost www.memorialcentre.ca služby v alternativní jazyce.

Peterborough centrum památníku nepracuje nebo kontroly, revize, nebo neschvaluje ustanovení této služby, a není za ně odpovědný.

Pravidla, může být politik (včetně zásady ochrany osobních údajů) a pracovní postupy Google TranslateTM se na Vás vztahuje, zatímco na jejich stránkách a Peterborough centrum památníku nebude odpovědný za poskytnuté informace pro vás.

Tam mohou být rozdíly v překladech z původní anglické verze. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti mezi informacemi uvedenými na webových stránkách centra Peterborough památníku v angličtině a překlad těchto informací, bude anglická verze vládnout. Jakékoli takové rozdíly nejsou závazná a nemají žádný právní účinek.

Použití překladatelské služby je na vaše vlastní riziko a Peterborough centrum památníku nenese odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití nebo nemožnosti použití této služby, včetně překladu webových stránek Památníku centra, které poskytují.

Tato služba je určena pro práci nejlépe v Firefox, Opera, Chrome, Safari nebo Internet Explorer v7 a vyšší prohlížečů.

Po zvolení přistoupit k Google TranslateTM, souhlasíte tato prohlášení a podmínky použití.

Pokračovat v ČeskéTranslate Icon